Päevakajaline

Projektikonkurss Euroopa Liidust huvitatud kodanikeühendustele

Avatud Eesti Fond ja Riigikantselei Euroopa Liidu teabetalitus kuulutasid täna välja Euroopa Liidu alaste teavitusprojektide konkursi kodanikeühendustele. Juba kuuendat aastat korraldatava konkursi jaoks panustavad Avatud Eesti Fond (AEF) ja Riigikantselei kumbki pool miljonit krooni. Möödunud viie aasta jooksul on üheksakümmend kodanikeühendust saanud 130-ne EL alase teavitusprojekti elluviimiseks üle seitsme miljoni krooni.

Teavitusprojektide toetust saavad taotleda kodanikeühendused, kes viivad läbi arutelusid Euroopa Liidu tuleviku ja kodanike kaasamise võimaluste üle Euroopa Liidu otsustusprotsessis, samuti tutvustavad erinevatele sihtgruppidele eurole üleminekuga seotud mõjusid ning jagavad sellega seonduvat praktilist informatsiooni.

Teavitusprojektide konkursile esitamise tähtaeg on 23. jaanuar 2006.

Möödunud aastal rahastasid AEF ja riigikantselei projektikonkursi kaudu näiteks Eesti Juristide Liidu, Raplamaa Arendus-ja Ettevõtluskeskuse, Kodukant Järvamaa, Team Europe Estonia, Tartumaa Põllumeeste Liidu, MTÜ Rakvere Mäluprojekti, Karksi Kultuuriseltsi, Väitlusseltsi ja paljude teiste vabaühenduste korraldatud teavitusprojekte.

Konkursi tingimused leiate Avatud Eesti Fondi veebilehelt http://www.oef.org.ee/
Lisainformatsioon:
Mall Hellam
Avatud Eesti Fondi juhataja
telefon 6 313 793
e-post mall@oef.org.ee

Villu Känd
Riigikantselei EL teabetalituse juhataja
telefon 693 5729
e-post villu.kand@riigikantselei.ee