Päevakajaline

Rahvusvaheline konverents seab inimõiguste toimimise küsimärgi alla

Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liit kutsuvad konverentsile „Vaesus ja ebavõrdsus, inimõiguste ja demokraatia paradoksid – ettepanekud kaasavamaks ühiskonnaks“, millega soovitakse analüüsida vaesust ja ebavõrdsust inimõiguste ja demokraatia kontekstis.

Demokraatlikud ühiskonnad on inimõigustes ühel meelel – kedagi meist ei tohi diskrimineerida, kohelda ebavõrdsemalt ei juriidiliselt, sotsiaalselt ega majanduslikult.

Ometi näitab tegelikkus muud: keerulistel aegadel hüppeliselt suurenev vaesus kasvatab omakorda sotsiaalset ja poliitilist vägivalda ning vähendab vaesemate inimeste kodanikuõigusi. Kas inimõigused nagu neid mõistame ikka kaitsevad inimesi vaesuse eest, kas vaesemate inimeste häält on ühiskonnas kuulda ning kuidas suurenev vaesus, osade ühiskonnagruppide liigne raiskamine ja süvenev ressursinappus demokraatiatele mõjuvad: need on vaid mõned küsimused, millele konverentsil vastuseid otsitakse.

21.-22. veebruarini 2013 Strasbourgis toimuvale konverentsile on osalema oodatud kõik, kes soovivad neil teemadel sõna sekka öelda, kogemusi vahetada ja tegelikule olukorrale otsa vaadata, olgu nendeks võimuesindajad, teadusasutused, kodanikuühiskonna organisatsioonid või vabaühendused.

Euroopa Nõukogu sotsiaalse sidususe uuringute ja ennetavate hoiatuste üksus on oma kodulehel avaldanud nii konverentsi päevakava kui ka avanud online-registreerimise.