Home

Raport hindab Eesti demokraatiat

14.03.2006

Tallinn, 14.03.06 – Täna esitleb Eesti Avatud Ühiskonna Instituut projekti “Demokraatia ja rahvuslikud huvid” raportit. Dokument hindab demokraatia arenguid ja kvaliteeti ning avalikkuse reageeringuid riigi poliitilistele otsustele.

Raport on analüütiline ja kriitiline sissevaade Eesti ühiskonda aastal 2005, koondades
spetsialistide analüüsi ning poliitikute ja sotsiaalteadlaste hulgas läbi viidud ekspertküsitluse tulemused. Sealjuures keskendutakse trendidele, mis mõjutavad Eesti elu tulevikus.

“Raport annab tervikliku pildi sellest, kuidas konstrueeritakse Eesti rahvuslikku identiteeti ja kuidas Eesti ühiskond tuleb toime uute väljakutsetega Euroopa Liidus", ütles raporti koostanud töörühma juht sotsioloog Ivi Proos. Demokraatia raport annab uue visiooni Eesti ühiskonna probleemidest ja kutsub aktiivselt arutama, kuidas kokku sobitada Eesti rahvuslikud huvid ja Euroopalikud väärtused, lisas ta. “Loodame, et edaspidi huvitub Eesti riik regulaarsest demokraatia auditist. Pidev tähelepanu demokraatia arengule annab aluse selgeks ja ausaks dialoogiks poliitiliste liidrite ja avalikkuse vahel”, rõhutas Proos.

„Kodanikuühiskonna arengu seisukohalt on sellised raportid väga olulised. Spetsialistid on pannud arusaadavasse keelde oma analüüsi ja seisukohad ühiskonnaelu oluliste ja konfliktsete sõlmpunktide kohta,“ ütles uuringut toetanud Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam. Ta lisas, et kodanikud saavad olla aktiivsed vaid siis kui infot esitatakse viisil, mis lubab neil toimuvaid protsesse lahti mõtestada.

Positiivsena toob raport välja, et Eestis on valimised ausad ning demokraatlikud ja usuliste vähemuste õigused on tagatud. Eksperdina küsitletud sotsiaalteadlaste ja poliitikute arvates on demokraatia arengu peamisteks takistusteks aga nõrk kodanikeühiskond, sotsiaalsest kihistumisest tekkinud pinged, äri ja poliitika põimumine ning vähene inimestevaheline usalduslikkus.

Raport on esimene katse anda hinnang demokraatia kvaliteedile Eestis. Selle sihiks on analüüsida ühiskonna tagasipeegeldusi poliitilistele otsustele ja hinnata demokraatia arengut 2005. aastal. Raport vastab küsimusele, kas Eesti on hästi valitsetud riik ja millistes valdkondades on demokraatia toimimine häiritud ehk toob välja „demokraatia häirekellad“. Raporti koostanud töögruppi kuuluvad sotsioloogid Ivi Proos, Iris Pettai ja Juhan Kivirähk, filosoof Ülo Kaevats, politoloog Raivo Vetik. Osalesid ka sotsioloogid Tiina Raitviir ja Tõnis Saarts.

Avatud Eesti Fond on pidevalt ja aktiivselt panustanud Eesti ühiskonna uuringutesse ning poliitikate analüüsi. Projekt sai teoks sotsiaalteadlaste ning Avatud Eesti Fondi koostöös.

Esitlus toimub Avatud Eestoi Fondi saalis (Estonia pst 5a, II korrus) täna, 14. märtsil kell 11.00.

Lisainfo:
Töörühma juht Ivi Proos
Eesti Avatud Ühiskonna Instituut
5155122
ivi.proos@online.ee  

Liisa Past
Meediajuht
Avatud Eesti Fond
6313791
liisa@oef.org.ee  
www.oef.org.ee

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.