Home

Raporti "Demokraatia ja rahvuslikud huvid" pikk versioon

23.03.2006

Projekti "Demokraatia ja Rahvuslikud huvid" pikk raport on saada siin.

Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi ja Avatud Eesti Fondi koostöös valminud raport on esimene katse anda hinnang demokraatia kvaliteedile Eestis. Selle sihiks on analüüsida ühiskonna tagasipeegeldusi poliitilistele otsustele ja hinnata demokraatia arengut 2005. aastal. Raport vastab küsimusele, kas Eesti on hästi valitsetud riik ja millistes valdkondades on demokraatia toimimine häiritud.

Avatud Eesti Fond on pidevalt ja aktiivselt panustanud Eesti ühiskonna uuringutesse ning poliitikate analüüsi. Projekt sai teoks sotsiaalteadlaste ning Avatud Eesti Fondi koostöös.

Raporti lühiversioon on saadaval siin.

Lisainfo:
Töörühma juht Ivi Proos
Eesti Avatud Ühiskonna Instituut
5155122
ivi.proos@online.ee

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.