Home

Seminar "Sotsiaalne kapital kui ühiskondliku ja tehnoloogilise innovatsiooni alustala"

24.03.2006

Reedel, 24. märtsil, kell 9.00-16.00 toimub Tartus, Domus Dorpatensise maja seminariruumis Raekoja plats 1/Ülikooli 7

Teaduse ja Kultuuri Sihtasutuse Domus Dorpatensise seminar

"SOTSIAALNE KAPITAL KUI ÜHISKONDLIKU JA TEHNOLOOGILISE INNOVATSIOONI ALUSTALA"

Seminaril otsitakse vastust järgnevatele küsimustele: Miks on Eesti ühiskond muutunud progressiivselt fragmenteerituks, omakasupüüdlikuks ja kalkuleerivaks, kus sotsiaalsed sidemed ja lojaalsus muutuvad üha nõrgemaks ning üldistatud usaldus ja sotsiaalne solidaarsus ühiskonnas vähenevad - seega post-modernseks ühiskonnaks selle negatiivses mõttes? Kas on võimalik midagi ette võtta olukorra paremaks muutmiseks ja kui, siis mida? Kas Eesti ühiskond on valmis edasi liikuma? Kas maailmas aset leidvad muutused toetavad meie ühiskonna püüdlusi olukorra poole, kus empaatiat, üldistatud usaldust ja võrdsust (võimalusi silmas pidades) nähakse normina?

Päevakava:
9.00 - 9.15 Seminarile registreerimine
9.15 - 10.00 Pille Pruulmann-Vengerfeldt, Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakonna teadur: „Tehnoloogia arengu, innovatsiooni ja sotsiaalse kapitali omavahelistest seostest“
10.00 - 10.45 Tarvo Tamm, MTÜ Connect Eesti tegevjuht: „Innovatsioon ja majandusareng“
10.45 - 12.00 Küsimused ja arutelu
12.00 - 12.45 Lõuna
12.45 - 13.30 Erik Terk, Eesti Tulevikuuuringute Instituudi
direktor: „Eeltingimustest teadmusühiskonna poole liikumiseks Eestis“
13.30 - 13.45 Kohvipaus
13.45 - 14.30 Hardo Aasmäe, Eesti Rooma Klubi president: „Globaliseerumise, majanduskasvu ja Eesti ühiskondliku arengu vastastikustest seostest“
14.30 - 15.45 Küsimused ja arutelu
15.45 - 16.00 Päeva kokkuvõte

Osalema on oodatud kõik Eesti ühiskonna arenguvõimalustest ja - perspektiividest huvitatud kodanikud.

Lisainfo www.dorpatensis.ee  

Üritus on kõigile huvilistele tasuta!

Projekti toetab Avatud Eesti Fond.


Domus Dorpatensis
Stiftung Wissenschaft und Kultur
Foundation for Science and Liberal Arts
http://www.dorpatensis.ee/  

Raekoja plats 1/Ülikooli 7,
51003 Tartu,
Estland/Estonia
Tel +372 7 331 345
Fax +372 7 331 340

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.