Avatud Eesti Fond

Sisejulgeoleku nõukoda arutas sisejulgeoleku arendamist tervikuna

05.01.2006

SISEMINISTEERIUM
Pressiteade nr 2
05.01.2006

Eile õhtul siseminister Kalle Laaneti kutsel esmakordselt kogunenud sisejulgeoleku nõukoda arutas sisejulgeoleku valdkonna rahastamise ja strateegilise arendamise küsimusi.

Sisejulgeoleku nõukoja liikmed tõdesid esimesel kohtumisel, et sisejulgeoleku valdkonna pideva alarahastatuse tõttu on raske vastata ühiskonna ootustele ja rahvusvahelises julgeolekukeskkonnas tekkinud uutele riskidele. Istungil rõhutati vajadust koostada sisejulgeoleku kui terviku arengukava. Järgmisel nõukoja istungil teeb siseministeerium ülevaate sisejulgeoleku valdkonna strateegilisest planeerimisest ja nõukoda arutab valdkonna arengukava koostamise edasisi tegevusi.

Siseminister Kalle Laanet kutsus nõukoja kokku ühiskonna ootuste paremaks arvestamiseks sisejulgeoleku arendamisel. Sisejulgeoleku nõukoda on moodustatud aastatel 2003-2005 siseministeeriumi juures tegutsenud politsei nõukoja põhjal.

“Siseministeeriumi valitsemisalasse kuuluva ühe ametkonna arengust ei ole võimalik rääkida eraldi, arvestamata kogu sisejulgeoleku süsteemi. Siseturvalisuse tagamise eest vastutavad teenistused peavad arenema ühtsete põhimõtete alusel ning tegutsema tihedas koostöös,” ütles siseminister Kalle Laanet.

Sisejulgeoleku nõukotta kuuluvad omal alal tunnustatud inimesed erinevatest eluvaldkondadest: Jaanus Rahumägi, Ivar Tallo, Rein Lang, Tarmo Loodus, Ain Seppik, Margus Leivo, Mall Hellam, Halliki Harro-Loit, Toomas Luman, Andres Aavik, Indrek Pertelson ja Urmas Sõõrumaa.

Nõukoda valis oma esimeheks Jaanus Rahumägi ja aseesimeheks Ivar Tallo.

Sisejulgeoleku nõukoja koosseisu nimetas siseminister kaheks aastaks.


Maia Burlaka
Avalike suhete osakonna juhataja ülesannetes

Avalike suhete osakond
Osakonnajuhataja ülesannetes Maia Burlaka– tel: 612 5035; GSM: 52 25 400;
e-post: maia.burlaka@sisemin.gov.ee  
Pressinõunik Katrin Vides – tel: 612 5032; GSM: 52 76 806; e-post: katrin.vides@sisemin.gov.ee  
Pressinõunik Kärt Einlo – tel: 612 5034; GSM: 56 647 246; e-post: kart.einlo@sisemin.gov.ee  
Pressinõunik Kristina Kareva - tel: 612 5227; GSM 52 56 542;
e-post: kristina.kareva@sisemin.gov.ee  
Faks: 612 5077; e-post: info@sisemin.gov.ee  
Aadress: Pikk 61, 15065 Tallinn

SISEMINISTEERIUM
Pressiteade nr 2
05.01.2006

Eile õhtul siseminister Kalle Laaneti kutsel esmakordselt kogunenud sisejulgeoleku nõukoda arutas sisejulgeoleku valdkonna rahastamise ja strateegilise arendamise küsimusi.

Sisejulgeoleku nõukoja liikmed tõdesid esimesel kohtumisel, et sisejulgeoleku valdkonna pideva alarahastatuse tõttu on raske vastata ühiskonna ootustele ja rahvusvahelises julgeolekukeskkonnas tekkinud uutele riskidele. Istungil rõhutati vajadust koostada sisejulgeoleku kui terviku arengukava. Järgmisel nõukoja istungil teeb siseministeerium ülevaate sisejulgeoleku valdkonna strateegilisest planeerimisest ja nõukoda arutab valdkonna arengukava koostamise edasisi tegevusi.

Siseminister Kalle Laanet kutsus nõukoja kokku ühiskonna ootuste paremaks arvestamiseks sisejulgeoleku arendamisel. Sisejulgeoleku nõukoda on moodustatud aastatel 2003-2005 siseministeeriumi juures tegutsenud politsei nõukoja põhjal.

“Siseministeeriumi valitsemisalasse kuuluva ühe ametkonna arengust ei ole võimalik rääkida eraldi, arvestamata kogu sisejulgeoleku süsteemi. Siseturvalisuse tagamise eest vastutavad teenistused peavad arenema ühtsete põhimõtete alusel ning tegutsema tihedas koostöös,” ütles siseminister Kalle Laanet.

Sisejulgeoleku nõukotta kuuluvad omal alal tunnustatud inimesed erinevatest eluvaldkondadest: Jaanus Rahumägi, Ivar Tallo, Rein Lang, Tarmo Loodus, Ain Seppik, Margus Leivo, Mall Hellam, Halliki Harro-Loit, Toomas Luman, Andres Aavik, Indrek Pertelson ja Urmas Sõõrumaa.

Nõukoda valis oma esimeheks Jaanus Rahumägi ja aseesimeheks Ivar Tallo.

Sisejulgeoleku nõukoja koosseisu nimetas siseminister kaheks aastaks.


Maia Burlaka
Avalike suhete osakonna juhataja ülesannetes

Avalike suhete osakond
Osakonnajuhataja ülesannetes Maia Burlaka– tel: 612 5035; GSM: 52 25 400;
e-post: maia.burlaka@sisemin.gov.ee  
Pressinõunik Katrin Vides – tel: 612 5032; GSM: 52 76 806; e-post: katrin.vides@sisemin.gov.ee  
Pressinõunik Kärt Einlo – tel: 612 5034; GSM: 56 647 246; e-post: kart.einlo@sisemin.gov.ee  
Pressinõunik Kristina Kareva - tel: 612 5227; GSM 52 56 542;
e-post: kristina.kareva@sisemin.gov.ee  
Faks: 612 5077; e-post: info@sisemin.gov.ee  
Aadress: Pikk 61, 15065 Tallinn

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.