Avatud Eesti Fond

Stardiabi Eesti ja EMP toetuste doonorriikide koostööprojektide ettevalmistamiseks

17.04.2013

EMP toetuste Vabaühenduste Fondi järgmised taotlusvoorud kuulutatakse välja juba 2013.aasta septembris. Vabaühendustel, kes kavandavad koostööprojekti partneritega Norrast, Islandist või Liechtensteinist, on võimalik partnerluse vormistamiseks ja sügisese projekti ettevalmistamiseks taotleda stardiabi.

EMP toetuste Vabaühenduste Fondi järgmised taotlusvoorud kuulutatakse välja juba 2013.aasta septembris. Vabaühendustel, kes kavandavad koostööprojekti partneritega Norrast, Islandist või Liechtensteinist, on võimalik partnerluse vormistamiseks ja sügisese projekti ettevalmistamiseks taotleda stardiabi.

Stardiabi ongi mõeldud kahepoolsete suhete hoogustamiseks Eesti ja doonorriikide vahel. Toetust võimaldatakse partneritevaheliste kohtumiste ja seminaride korraldamiseks ning muudeks ühistegevusteks, mille eesmärk on jõuda mõjusa ja toimiva koostööprojekti väljatöötamiseni.

Eelduseks on, et kogemuste vahetamise tulemusena sünnivad uued kontaktid ja koostöövõrgustikud, mis haaravad nii Eesti kui doonorriikide ühendusi ning viivad uudsete piiriüleste kodanikualgatuste ja –aktsioonideni.

Informatsiooni taotlemise tingimuste kohta ning vormi taotlemiseks leiab Avatud Eesti Fondi veebilehelt.

Starditoetuse taotlusi võetakse vastu kuni 27.maini 2013.aastal.

Lisainfo:

Katrin Enno
Avatud Eesti Fond
katrin@oef.org.ee
615 5700

Stardiabi ongi mõeldud kahepoolsete suhete hoogustamiseks Eesti ja doonorriikide vahel. Toetust võimaldatakse partneritevaheliste kohtumiste ja seminaride korraldamiseks ning muudeks ühistegevusteks, mille eesmärk on jõuda mõjusa ja toimiva koostööprojekti väljatöötamiseni.

Eelduseks on, et kogemuste vahetamise tulemusena sünnivad uued kontaktid ja koostöövõrgustikud, mis haaravad nii Eesti kui doonorriikide ühendusi ning viivad uudsete piiriüleste kodanikualgatuste ja –aktsioonideni.

Informatsiooni taotlemise tingimuste kohta ning vormi taotlemiseks leiab Avatud Eesti Fondi veebilehelt.

Starditoetuse taotlusi võetakse vastu kuni 27.maini 2013.aastal.

Lisainfo:

Katrin Enno
Avatud Eesti Fond
katrin@oef.org.ee
615 5700

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.