Päevakajaline

Uus: taotlusvoor kliimaõiglusega tegelevatele projektidele!

Sofia Avatud Ühiskonna Fond (OSIS) kuulutab Avatud Ühiskonna Fondide võrgustiku (OSFs) toetusel ning koostöös Kesk- ja Ida-Euroopa vabaühendusi hõlmava Avatud Ühiskonna Euroopa Võrgustikuga (OSEN), välja kliimaõiglusele (climate justice) suunatud taotlusvooru. Kandideerima on oodatud vabaühendused, kelle eesmärgiks on kaasata marginaliseeritud ja haavatavaid gruppe ning kogukondi kliimaõigluse teemal Kesk- ja Ida-Euroopas.

Kliimaõiglus ühendab inimõiguste, sotsiaalse õigluse ning üldisi võrdõiguslikkuse põhimõtteid majanduste ümberkujundamisel, et kindlustada keskkonna jätkusuutlikkust. Vajame senisest hoopis rohkem erinevaid ühiskonnagruppe kaasavat arutelu, et nii kohustuste kui kasude jagamine kliimaga kohanemisel oleks õiglane. Siiamaani on Kesk- ja Ida-Euroopa riikide kodanikud sellest diskussioonist enamasti kõrvale jäänud, mis võib põhjustada marginaliseerumist, ehkki tulevikuotsused ja poliitikad mõjutavad ka neid riike. Lisaks on Covid-19 põhjustatud kriisi tagajärjed paljuski ettearvamatud ning tekitavad tõenäoliselt pingeid tööturul töökohtade säilitamise ning kliimamuutustega seotud poliitikate vahel. 

Taotlusvoorus saavad osaleda järgmised riigid: Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Slovakkia ja Sloveenia.

Sobivad taotlejad peavad vastama kõigile järgnevatele tingimustele: registreeritud vabaühendused (juriidilised isikud) või mitteformaalsed grupid, keda esindab registreeritud vabaühendus; vabaühendused, kes kaitsevad avatud ühiskonna väärtusi nagu demokraatia, võrdõiguslikkus ning kliimaõiglus; sõltumatud vabaühendused, mis tegutsevad eelpool loetletud riikides.

Suuremates linnades asuvate organisatsioonide ja gruppide ees saavad eelise projektid, mille eestvedajaks on kohalikud rohujuuretasandi aktivistid, samuti vabaühendused, mille tegevus jääb väljaspoole tõmbekeskusi. 

Maksimaalne projektitoetus on 25 000 USA dollarit; projektide kestus ei tohi ületada 12 kuud. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. september 2020

Kogu info tingimuste, taotluste esitamiste ning muude täpsustuste kohta asub osis.bg taotlusvooru alalehel; taotlusvormidega saab tutvuda SIIN.