Avatud Eesti Fond

Ühendused kutsuvad Riigikogu üles avaldama solidaarsust Valgevenele

15.12.2005

PRESSITEADE 15. detsember 2005 Saabuval reedel, 16. detsembril, tähistab maailm Valgevene solidaarsuspäeva. Sel päeval kustutavad valgevenelased 15 minutiks oma tubades tule ja süütavad akendel küünla, et mälestada inimesi, kes on viimastel aastatel Valgevene diktatuuri jõustruktuuride kätetööna kadunud või hukkunud, seistes Valgevene vabaduse eest. Küünalde süütamise traditsioon sai alguse selle aasta oktoobris Valgevene noorteühenduse ZUBRi eestvedamisel.

PRESSITEADE

15. detsember 2005

 

Saabuval reedel, 16. detsembril, tähistab maailm Valgevene solidaarsuspäeva. Sel päeval kustutavad valgevenelased 15 minutiks oma tubades tule ja süütavad akendel küünla, et mälestada inimesi, kes on viimastel aastatel Valgevene diktatuuri jõustruktuuride kätetööna kadunud või hukkunud, seistes Valgevene vabaduse eest. Küünalde süütamise traditsioon sai alguse selle aasta oktoobris Valgevene noorteühenduse ZUBRi eestvedamisel.

Noorteühendus Avatud Vabariik, Eesti Euroopa Liikumine ja Avatud Eesti Fond saatsid Riigikogu fraktsioonidele üleskutse toetada Valgevene demokraatia püüdlusi. Üleskutses palutakse ühtlasi süüdata homme küünlad Riigikogu hoone akendel.

Küünlaid süüdatakse juba kolmandat kuud järjest 16. kuupäeval üle maailma sõnumiga, et Valgevene ei tohiks olla üksi oma püüdlustes saada demokraatlikuks ja inimõigusi austavaks riigiks. Oma toetust aktsioonile on avaldanud Tšehhi endine president Vaclav Havel, Poola endine välisminister ja praegune Euroopa Parlamendi liige Bronislaw Geremek, Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Valgevene raportöör Azim Mollazade ja paljud teised poliitikud, ühiskonnategelased ja kodanikuühenduste liidrid. Eestis on Valgevene solidaarsusaktsiooni algatanud Avatud Eesti Fond, Eesti Euroopa Liikumine, noorteühendus Avatud Vabariik ja paljud üksikisikud.

Eelseisvate presidendivalimiste valguses on muutunud demokraatia olukord Valgevenes järjest kriitilisemaks. Nii kiitis 8. detsembril Valgevene parlamendi ülemkoja Vabariiklik Nõukogu ilma sisulise arutluseta heaks president Aleksandr Lukasenka poolt esitatud Kriminaalkoodeksi muutmise eelnõu, mille kohaselt kehtestatakse kriminaalvastutus "riigi diskrediteerimise" eest. Igat Valgevene kodanikku, kes on esitanud välisriigile või -organisatsioonile infot riigi poliitilise, majandusliku või sõjalise olukorra kohta, mis ei ühti võimulolijate seisukohtadega, võib karistata kuni kaheaastase vangistusega. Pöördumiste eest välisriikide või -organisatsioonide poole, mis võimulolijate arvates on riigile kahjulik, ähvardab isikut vabaduse kaotamine kolmeks aastaks. Samuti on karmimaks muutunud sanktsioonid osalemise eest ametlikult registreerimata vabaühenduste tegevuses. Uus seadus näeb ette selle eest kaheaastast valnglakaristust.

Valgevene võimude uued initsiatiivid on mõistnud hukka USA valitsus ja Euroopa Liit, kes ähvardavad Minski karmide sanktsionide kehtestamisega.

Inimõiguste ja demokraatlike vabaduste järjest halveneva olukorra üle Valgevenes tunnevad muret ka Eesti üliõpilaskonnad, kes saatsid vastavasisulise avalduse 25. novembril 2005. a. Eesti Vabariigi peaministrile ja välisministrile.

Kontakt:
Eesti Euroopa Liikumine
www.euroopaliikumine.ee  
tel. 6419678

Avatud Eesti Fond
www.oef.org.ee  
tel. 6313791

Avatud Vabariik
www.or.ee
tel. 611 6300

Rohkem infot:
Solidaarsuspäeva kodulehekülg http://www.solidarity16.org/eng/  
Valgevene noorteühenduse ZUBRi kodulehekülg http://www.zubr-belarus.com/index.php?lang=2
Avatud Eesti Fondi Valgevene- teemaline kodulehekülg http://www.oef.org.ee/et/Uudis/Valgevene/
Artikkel Eesti Üliõpilaskondade Liidu pöördumisest http://www.epl.ee/artikkel_306195.html 

Noorteühendus Avatud Vabariik, Eesti Euroopa Liikumine ja Avatud Eesti Fond saatsid Riigikogu fraktsioonidele üleskutse toetada Valgevene demokraatia püüdlusi. Üleskutses palutakse ühtlasi süüdata homme küünlad Riigikogu hoone akendel.

Küünlaid süüdatakse juba kolmandat kuud järjest 16. kuupäeval üle maailma sõnumiga, et Valgevene ei tohiks olla üksi oma püüdlustes saada demokraatlikuks ja inimõigusi austavaks riigiks. Oma toetust aktsioonile on avaldanud Tšehhi endine president Vaclav Havel, Poola endine välisminister ja praegune Euroopa Parlamendi liige Bronislaw Geremek, Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Valgevene raportöör Azim Mollazade ja paljud teised poliitikud, ühiskonnategelased ja kodanikuühenduste liidrid. Eestis on Valgevene solidaarsusaktsiooni algatanud Avatud Eesti Fond, Eesti Euroopa Liikumine, noorteühendus Avatud Vabariik ja paljud üksikisikud.

Eelseisvate presidendivalimiste valguses on muutunud demokraatia olukord Valgevenes järjest kriitilisemaks. Nii kiitis 8. detsembril Valgevene parlamendi ülemkoja Vabariiklik Nõukogu ilma sisulise arutluseta heaks president Aleksandr Lukasenka poolt esitatud Kriminaalkoodeksi muutmise eelnõu, mille kohaselt kehtestatakse kriminaalvastutus "riigi diskrediteerimise" eest. Igat Valgevene kodanikku, kes on esitanud välisriigile või -organisatsioonile infot riigi poliitilise, majandusliku või sõjalise olukorra kohta, mis ei ühti võimulolijate seisukohtadega, võib karistata kuni kaheaastase vangistusega. Pöördumiste eest välisriikide või -organisatsioonide poole, mis võimulolijate arvates on riigile kahjulik, ähvardab isikut vabaduse kaotamine kolmeks aastaks. Samuti on karmimaks muutunud sanktsioonid osalemise eest ametlikult registreerimata vabaühenduste tegevuses. Uus seadus näeb ette selle eest kaheaastast valnglakaristust.

Valgevene võimude uued initsiatiivid on mõistnud hukka USA valitsus ja Euroopa Liit, kes ähvardavad Minski karmide sanktsionide kehtestamisega.

Inimõiguste ja demokraatlike vabaduste järjest halveneva olukorra üle Valgevenes tunnevad muret ka Eesti üliõpilaskonnad, kes saatsid vastavasisulise avalduse 25. novembril 2005. a. Eesti Vabariigi peaministrile ja välisministrile.

Kontakt:
Eesti Euroopa Liikumine
www.euroopaliikumine.ee  
tel. 6419678

Avatud Eesti Fond
www.oef.org.ee  
tel. 6313791

Avatud Vabariik
www.or.ee
tel. 611 6300

Rohkem infot:
Solidaarsuspäeva kodulehekülg http://www.solidarity16.org/eng/  
Valgevene noorteühenduse ZUBRi kodulehekülg http://www.zubr-belarus.com/index.php?lang=2
Avatud Eesti Fondi Valgevene- teemaline kodulehekülg http://www.oef.org.ee/et/Uudis/Valgevene/
Artikkel Eesti Üliõpilaskondade Liidu pöördumisest http://www.epl.ee/artikkel_306195.html 

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.