Päevakajaline

UUS! Aktiivsete Kodanike Fondi taotlusvoor vabaühenduste tegevustoetustele

Avatud Eesti Fond kuulutab välja EMP ja Norra toetuste Aktiivsete Kodanike Fondi taotlusvooru vabaühenduste tegevustoetustele. 

Vabaühenduste tegevustoetuste taotlusvooru eesmärgiks on toetada teatud tulemusvaldkondades tegutsevate keskmise suurusega huvikaitseorganisatsioone nende strateegliste eesmärkide saavutamisel, samuti tegutsemisvõimekuse ja jätkusuutlikkuse tõstmisel.

Tegevustoetus on mõeldud neile Eesti vabaühendustele, kelle eesmärkideks on demokraatliku kultuuri ning kodanikuteadlikkuse tugevdamine, haavatavate gruppide võimestamine ning samuti inimõiguste ja võrdse kohtlemise eest seismine.

Edukas taotleja on vähemalt 5 aastat tegutsenud vabaühendus, kellel peab olema ka mitmeaastane strateegia ja/või tegevuskava, mis sisaldab huvikaitsetegevusi. Lisaks peab taotleja keskmine sissetulek viimasel kahel aastal jääma vahemikku 100 000-500 000 eurot. 

Kandideerimiseks loe tegevustoetuste vooru juhiseid taotlejatele ja projektide elluviijatele. Tegevustoetuste vooru taotlusvormid leiab kodulehelt "taotlusvoorude" jaotuse alt. 

Lisainfo:
Ksenia Gutnitšenko
Aktiivsete Kodanike Fondi programmi koordinaator
ksenia@oef.org.ee   
+372 555 63 398