Home

Uus algatus toob 13 riigi kodanikud EL-ile ettepanekuid tegema

02.09.2013

Sel sügisel käivitub Euroopa vabaühenduste võrgustiku ECAS eestvõttel ja Avatud Eesti Fondi osalusel üle-euroopaline algatus "JoiEU", mis paneb Euroopa Liidu poliitikate üle arutlema inimesed 13 riigist.

Projekti vältel toimub 12 rahvusvahelist debatti, mille keskmes on Euroopa kodanike õigused ning nende võimalused osaleda Euroopa Parlamendi valimistel ja rääkida kaasa EL-i poliitikates. Erilise tähelepanu all on kriisijärgne majanduspoliitika ning struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika aastatel 2014-2020. Arutelude tulemusel valmivad konkreetsed poliitikasoovitused kodanike paremaks kaasamiseks Euroopa Liidus tehtavatesse otsustesse.

Algatusse on kaasatud vabaühendused 11 Euroopa Liidu liikmesriigist, lisaks Serbiast ja Albaaniast. Projekti rahastab Euroopa Komisjoni Kodanike Euroopa programm.

Lisainfo inglise keeles

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.