Home

Vabaühenduste Fondi esimesse taotlusvooru laekus 90 projekti

04.12.2012

Euroopa Majanduspiirkonna toetuste Vabaühenduste Fond sulges eelmisel nädalal oma esimese taotlusvooru. Kokku esitati 90 projekti, millega taotletakse Eesti ühiskonnas oluliste ja vajalike algatuste läbiviimiseks toetusteks 4 231 987 eurot.

57 esitatud algatusega soovitakse edendada demokraatlikke väärtusi, sh inimõigusi ning 33 projekti pakuti välja vabakonna eestkostesuutlikkuse tõstmiseks. Hindamiskomisjoni ootab ees vastutusrikas ülesanne valida suure hulga oluliste tegevusplaanide seast välja kõige mõjusamad. Otsused tehakse veebruari teises pooles.

Juba 10. detsembril on tähtaeg Vabaühenduste Fondi väikeprojektide esitamiseks, millega toetatakse ühenduste tegutsemisvõimekuse kasvu ning kodanikualgatuse arenguks soodsa keskkonna kujunemist. Toetust demokraatlike väärtuste ja inimõiguste edendamiseks, samuti eestkostesuutlikkuse tõstmiseks saab taotleda ka 2013. aasta sügisel.

Vabaühenduste Fond on Norra, Island ja Liechtensteini rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programm. Toetusskeem on sihitud mittetulundussektori tegutsemiskeskkonna ja ühenduste tegevusvõimekuse parandamiseks, et suurendada vabakonna rolli sotsiaalse õigluse, demokraatia ning jätkusuutliku arengu tagamisel. Vabaühenduste Fondi elluviijaks Eestis on Avatud Eesti Fond.

EMP ja Norra toetused loodi seoses Euroopa Liidu (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) laienemisega 2004. aastal. 2010. aastal kirjutasid doonorriigid ja EL alla teise EMP ja Norra toetusperioodi lepingule, millega eraldati 1,79 miljardit eurot 15 liikmesriigi programmide rahastamiseks. Toetuste üldeesmärgiks on aidata kaasa majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele Euroopas ja tugevdada kahepoolseid suhteid doonorriikide ja 15 abisaajariigi vahel.

Lisainfo: www.oef.org.ee/norra

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.