Home

Vabaühenduste Fondi väikeprojektide konkursile laekus 120 avaldust

18.12.2012

Euroopa Majanduspiirkonna toetuste Vabaühenduste Fond sulges oma teise, väikeprojektide taotlusvooru. Vabaühenduste tegevussuutlikkuse parandamiseks ja kodanikualgatuseks soodsa keskkonna kujundamiseks esitati kokku 120 projekti, mis kokku taotlevad fondist enam kui 800 000 eurot.

Nii novembri lõpus esitatud suurprojektide kui eelmisel nädalal laekunud väikeprojektide toetusotsused avalikustab Avatud Eesti Fond peale kaalukat sõelumist 2013. aasta veebruari teises pooles.

Järgmised Vabaühenduste Fondi taotlusvoorud kuulutatakse välja 2013. aasta septembris ning sarnaselt lõppevale aastale oodatakse ka järgmisel aastal projekte demokraatlike väärtuse ja inimõiguste edendamiseks, vabaühenduste eestkostesuutlikkuse parandamiseks ning tegutsemisvõimekuse tõstmiseks.

Vabaühenduste Fond on Norra, Island ja Liechtensteini rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programm. Toetusskeem on sihitud mittetulundussektori tegutsemiskeskkonna ja ühenduste tegevusvõimekuse parandamiseks, et suurendada vabakonna rolli sotsiaalse õigluse, demokraatia ning jätkusuutliku arengu tagamisel. Vabaühenduste Fondi elluviijaks Eestis on Avatud Eesti Fond.

EMP ja Norra toetused loodi seoses Euroopa Liidu (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) laienemisega 2004. aastal. 2010. aastal kirjutasid doonorriigid ja EL alla teise EMP ja Norra toetusperioodi lepingule, millega eraldati 1,79 miljardit eurot 15 liikmesriigi programmide rahastamiseks. Toetuste üldeesmärgiks on aidata kaasa majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele Euroopas ja tugevdada kahepoolseid suhteid doonorriikide ja 15 abisaajariigi vahel.

Lisainfo:

Maris Jõgeva
Programmi koordinaator
maris@oef.org.ee
615 5700
www.oef.org.ee/norra

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.