Päevakajaline

Veebikonsultatsioon "Leiame üheskoos lahendusi marginaliseerimise vastu", 26. märtsil

Kutsume kõiki noori, noorteorganisatsioone ja teisi huvilisi osalema 26. märtsil kell 16-17 toimuval veebikonsultatsioonil, kus keskendume COVID-19 ajastu ja käimasolevale Ukraina sõja aegsetele väljakutsetele ja uurime, kuidas need kriisid mõjutavad meie igapäevast läbisaamist ja suhtlust ühiskonnas.

Kutsume kõiki noori, noorteorganisatsioone ja teisi huvilisi osalema 26. märtsil kell 16-17 toimuval veebikonsultatsioonil, kus keskendume COVID-19 ajastu ja käimasolevale Ukraina sõja aegsetele väljakutsetele ja uurime, kuidas need kriisid mõjutavad meie igapäevast läbisaamist ja suhtlust ühiskonnas.

Kolme partnerorganisatsiooni, Avatud Leedu Fondi, Fonds DOTS ja Avatud Eesti Fondi, poolt läbiviidud uuringu põhjal on selgunud, et:

  • Üks kolmest leedukast ja üks neljast eestlasest ja lätlasest on kogenud, et nende arvamusi on alahinnatud, naeruvääristatud või rünnatud;
  • Need kogemused on eriti levinud noorte hulgas (vanuses 18–29 aastat);
  • Kõige polariseerivamad teemad igas Balti riigis on uuringu põhjal järgmised: sõda Ukrainas ning suhtumine venelastesse ja Venemaasse, COVID-19 ja LGBTQ+.

Need on vaid mõned tulemused, mis projekti käigus välja tulid. Me soovime kuulda SINU HÄÄLT ja ettepanekuid, kuidas neid probleeme lahendada ja tagada, et ühiskondlikud lõhed ja pinged ei jätkaks eskaleerumist. Veebikonsultatsioon ei piirdu ainult analüüsiga, vaid keskendub ka tegudele. Esitleme uuringu esialgseid tulemusi, mis koguti rahvusvahelistes töötubade, avalike küsitluste ja fookusgrupi intervjuude käigus Balti riikides. Sinu mõtete põhjal tehtud soovitused esitatakse Balti riikide ja ELi poliitikakujundajatele!

Lisainfo ja registreerimine