Avatud Eesti Fond

Venemaa kodanikuühiskond palub toetust ja solidaarsust

31.01.2006

WMD demokraatiauudised

Ülemaailmse Demokraatliku Liikumise (World Movement for Democaracy – WMD) elektrooniline uudiskiri – www.wmd.org

***********************************************************************

30. jaanuar 2006

26. jaanuaril 2006 tegid Venemaa kodanikuühiskonna esindajad avalduse, milles nad väljendasid oma nördimust Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) äsjaste pretensioonide üle, milles väidetakse, nagu oleksid kümme või rohkem Venemaa inimõiguste kaitsega tegelevat valitsusvälist organisatsiooni Moskvas hoopiski Briti Julgeolekuteenistuse (British Intelligence Service) esindajate asutatud ning kinnitatakse, et nende valitsusväliste organisatsioonide tegevuse asjus algatatakse uurimine. Vastavalt valitsusvälise organisatsiooni avaldusele räägivad Venemaa parlament (Riigiduuma) ja president Putin praegu võõrriikide julgeolekuteenistuste poolsest valitsusväliste organisatsioonide asutamisest Venemaal, justkui olekski see tõsi. Nende valitsusväliste organisatsioonide sekka, kelle kohta see FSB ja meedia avaldus oli tehtud, kuuluvad mõned Ülemaailmses Liikumises osalevad organisatsioonid, kaasa arvatud Moskva Helsingi grupp, Demokraatia ja Inimõiguste Edendamise Keskus (Center for the Development of Democracy and Human Rights) ja Nižni-Novgorodi Piinamisvastane Komitee. Venemaa kodanikuühiskond ja inimõiguste organisatsioonid paluvad teie toetust ja solidaarsust.

Saatke selle avalduse toetamiseks oma nimi ja teatage organisatsiooniline kuuluvus (kui see on kohane) või ametikoht, linn ja riik aadressil julia@hro.org või lisage oma nimi otse Internetis veebileheküljele "Human Rights Online" (Inimõigused reaalajas) http://www.hro.org/ngo/about/2006/01/26-2.php Teie kontaktandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele ega muudeta avalikuks.

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.