Päevakajaline

AEF minutid 23. oktoobril

 MP3 ⬇

Räägime avaliku sektori Innotiimi liikmete Daniel Kotsjuba ja Merilin Truuväärtiga sotsiaalsest innovatsioonist ja sellest, kuidas erinevaid algatusi Eestis luuakse, katsetatakse ja ellu viia püütakse.