Päevakajaline

AEF minutid 25. märtsil

 MP3 ⬇

Haridusedendaja Triin Noorkõiv räägib distantsõppest läbi kodanikualgatusliku vaatenurga ning annab soovitusi, milliseid gruppe ja lehti sotsiaalmeedias jälgida.