Teoksil

2021 – XXIV Avatud Ühiskonna Foorum

Õigusriik Euroopa Liidus. Paljude vabadus, väheste kohustus?

13. jaanuar 2021
Video käivitamisel laetakse väline meedia ja YouTube'i privaatsuseeskirjad kohalduvad

Numbrilt juba XXIV Avatud Ühiskonna Foorum keskendus nii meil kui mujal maailmas päevakajalisele õigusriigi temaatikale. 

Foorumi “Õigusriik Euroopa Liidus: paljude vabadus, väheste kohustus?” peaesinejaks oli Euroopa Komisjoni väärtuste ja läbipaistvuse valdkonna asepresident Věra Jourová.  Seekord sündis Foorum koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega ning seda toetas ka EV Justiitsministeerium.

Euroopa Komisjoni asepresidendi Věra Jourová juhtimisel ilmus 2020. aasta septembri lõpus esimene aruanne õigusriigi olukorra kohta Euroopa Liidus. Aruanne annab hinnangu demokraatia puudujääkidele osades liikmesriikides ning teeb ettepaneku siduda ELi rahaliste vahendite eraldamise õigusriigi põhimõtete järgimisega konkreetses riigis. "Demokraatia, õigusriik ja põhiõigused on kolm sammast, mis moodustavad Euroopa Liidu alustala. See kolmik kujutab endast meie põhiväärtusi. Kõik kolm sammast peavad toimima täielikus kooskõlas. Nad ei saa eksisteerida üksteiseta, veelgi enam ei saa neid kasutada üksteise vastu. Sambad on kõige muu alus ELis. Seepärast peame neid kaitsma," ütles Jourová.

Asepresident Jourová ettekandele ning küsimuste-vastuste voorule järgnes arutelu. Vestlusringis osalesid endine Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse juures tegutseva Eesti Välispoliitika Instituudi direktor ja Avatud Eesti Fondi nõukogu liige Kristi Raik ning Eesti Inimõiguste Keskuse nõukogu esinaine, TalTechi Õiguse instituudi kaasatud professor Katrin Nyman-Metcalf.  XXIV Avatud Ühiskonna Foorumit juhtis ajakirjanik Johannes Tralla (ERR).

Püüdsime leida vastuseid järgmistele küsimustele:

  • Mida tähendavad õigusriigi põhimõtted ja nende tingimuslikkus tänases Euroopa Liidus?
  • Kuidas tugevdada Euroopa Liidus demokraatia, põhiõiguste ja õigusriigi kaitseks mõeldud mehhanisme, sh ELi lepingu artikli 7 kohast menetlust õigusriigi põhimõtete rikkumise korral? Vaatleme ka ELi põhiõiguste harta elluviimise strateegiat.
  • Mida tähendavad õigusriigi põhimõtted erinevatele huvigruppidele ja kodanikele?
  • Kuidas saab vabakond õigusriigi põhimõtteid kaitsta ning millised on sellega seotud väljakutsed ja võimalused?

Viimastel aastatel on foorumil arutletud populismi, ühiskondliku polariseerumise, Venemaa mõjupoliitika ja ajaloo õppetundide üle. “Küsimus õigusriigist ja sellega kaasnevatest kohustustest on seoses Euroopa Liidu esimese iga-aastase õigusriigi aruande ja uue kontrollimehhanismiga nii päevakajaline kui ka pikaajaliste mõjudega,” ütles Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam. Ta lisas, et Euroopa Liiduga ühinedes valis Eesti euroopaliku väärtusruumi, mille keskmes on inimõiguste austamine, meediavabadus, kohtuvõimu sõltumatus ja kõigi võrdsus seaduse eest. “Mitmes ELi liikmesriigis on tekkinud tõsised probleemid nende väärtuste järgmisega.  Meie eesmärk on ärgitada laiapõhjalist arutelu õigusriigist ja sellega kaasnevast vastutusest. Ka Eestis on olnud märgata murettekitavaid siseriiklikke arenguid ning sümpaatiat riikide suhtes, kes on õigusriigi põhimõtteid rikkunud."

Foorumi töökeeleks oli inglise keel. Nii inglise- kui eestikeelse sünkroontõlkega otseülekannet oli võimalik jälgida ERRi, Postimehe, Delfi TV ja Estonian Worldi vahendusel, samuti Avatud Eesti Fondi Facebooki lehe kaudu.